slika logo siwa e figli harmonike

Rucna proizvodnja & prodaja harmonika

PRIVACY POLICY

Politika privatnosti www.siwafigli.com: Informativni deo o politcii privatnosti i zastiti licnih podataka kao sto je odredjeno od strane zakona Evropske unije br. 2016/679 (GDPR).
Informacije nisu vazece za druge vebsajte kojim korisnik moze pristupiti preko linkova koji su prisutni na ovom vebsajtu, i nismo nikako odcgovorni sa zadrzaj vebsajtova trecih strana.
Kompanija Siwa & Figli di Stanojlovic Ivan, sa sedistem u ulici G. Marcora 23 60022 Castelfidardo (AN)-ITALIJA- (definisan kao "vlasnik"), koji je vlasnik ovog tretmana (obavestenja) da ce Vase licne informacije biti tretirane sa sledecim modalitetom i svrstom:

1. CILJ OVOG OBAVESTENJA

Vlasnik postupa sa licnim informacijama, identifikativnim i koje nisu sensibilne, ( kao na primer ime, prezime, vrsta firme, adresa, telefon, email, zvani "licni podaci" ili "podaci"), koje ste Vi nam dali pri registraciji ovog vebsajta ( ovde zvani "sajt"), pri ucestvovanju u razlitim anketama cije je svrstvo da dobiju Vase misljenje ili lajk, pri popunjavanju formata o upisivanju poput ovog vebsajta ili pri online zahveta.

2. SVRSTVO OVOG OBAVESTENJA

Vasi licni podaci su zbog sledecih svojstva::

- upravljanje i odrzavanje ovog vebsajta ili da bi Vam omogucili da pristupite ovom vebsajtu i njihovim stranicama;
- da bi Vam omogucili da upotrebite usluge koje ste zahevali;
- da bi se moglo odgovoriti Vam preko chata online;
- da bi se garantovalo da mozete uci u sve programe i stranice ;
- da bi se ponudila konsulencija i asistencija i sa daljinje;
- da bi mogli odgovorili na Vas zahtev kontakta;
- za aministrativne aktivnosti u generalnom smislu;
- da bi zakonski ispunili sve potrebe kao sto zakon odredjuje po odredjenoj normativni, evropskoj normativi o zakonu, ili po lokalnim zakonima odredjenih od strane zakonskih autoriteta ili da bi se ispunio zahtev zakosnki od strane drzave ili ostalih zakonskih strana;
- da bi se sprecila ili otkrila odredjena ilegalna aktivnost ili prevara ili zloupotreba;
- da bi se mogli zahtevati prava vlasnika, kao na primer pravo da sudski moze pristupiti.

3. PERIOD SACUVANJA PODATAKA

Vasi podaci su sacuvani kao sto je zakonski odredjeno po clanu 4 (Zakonska knjiga) i po clanu 4 n.2 GDPR i to tacnije kao sledece: prikupljanje, registracija, organizacija, sacuvanje,obradjivanje, izmena,selekcija,estrakcija,koriscenje,komunikacija,brisanje i unistenje podataka.
Vasi licni podaci su prikupljeni na elektronski nacin preko kompjutera i na papiru, preko koriscenja vebsajta koji je gost na serveru vlasnika tretmana ili na na vebsajtovima spoljnih kompanija koje omogucavaju vlasniku tretmana da Vam ponudi nase usluge ( na primer da bi Vam se moglo ponuditi usluga online chat ili da bi se stavili fajlovi koji omogicavaju da se da njegova emajl i ime da bi se ti fajlovi mogli preuzeti.
Vlasnik tretmana ce tretirati Vase licne podatke na odredjeno vreme, za vreme koje je potrebno da bi se ispunila svrha kao sto smo objasnili i za vreme ne vise od 10 godina od dana zavrsetka odnosa za ispunivanje svhre usluge i ne vise od 2 godine od prikupljanja podataka za ostale svrhe. kao sto je odredjeno po clanu 5 comm 1 slovo e) po evropskoj normativi UE 2016/679 licni podaci ce biti sacuvanu u svakom slucaju u obliku koji omogucava identifikaciju korisnika u odredjenom vremenu koji nije veci od vremena koje je potrebno za ispunjivanje svrhe za koje su licni podaci obradjivani.

4. SIGURNOST

Vlasnik je primenio veiku varijantu sigurnosnih mera da bi zastitio Vase podatke da se ne bi izgubili, da se ne bi zloupotrebili ili izmenili.
U specificnom smislu je uradjeno: primenio je mere kao sto je zakonski uredjeno po clanu 32-34 po Zakosnkim kodom privatnosti i po zakonu br 32 GDR.
Koristi, po potrebnosti da bi se zastitila komunikacija, kriptaciju podakata po standardu AES (BCrypt) i zastitinom protokolu pomeranja podataka , HL7 i HTTPS.

5. PRISTUP PODACIMA

Vasi podaci mogli bi biti pristupni kao sto je odredjeno po clanu 2.A) e 2.B):

- partnerima ili kolaboratorima vlasnika, autorizovanom osoblju ili aministrativnom osoblju sistema.;

- trecim kompanijama ili drugim osobama ( privajder vebsajta, cloud provider, provajder uslige e-payment, tehnicarima hardware i software, spedicionerima, kreditnim istitucijama, profesionalnim studiju itd),koji se bavi oursourcing-om.

6. KOMUNIKACIJA PODATAKA

Bez Vaseg Saglasanja (ex art. 24 lett. a), b), d) Codice Privacy e art. 6 lett. b) e c) GDPR), vlasnik moci ce dati Vase podatke sudskim autoritetima ili burovima koji se bavi kontroli u cilju onog sto je napisano u clanu 2.A i drugim odeljenjima ciji se sadrzaj mora po zakoni informisati.
Garantuje da Vasi licni podaci nikada nece biti javno publicirani na ovom vebsajtu.

7. POMERANJE PODATAKA

Upravljanje i sacuvanje licnih podataka ce biti uradjeno u Evropi, na serverima koji se nalaze u Italiji vlasnika ili trecih kompanija u inostranstvu,koje su dobile nalog i koju su odgovorno za upravljanje servera.
Licni podaci mogu biti pomereni u inostranstvo unutra i izvan Evropske unije,u granici i po uvetima clana 44 evropskog zakona UE 2016/679 da bi se ispunio cilj pomeranja podataka.

8. DAVANJE PODATAKA I POSLEDICE ODBIJANJA ODGOVORA

Davanje podataka u okviru svrhe clana 2.A) je obavezno.
In loro assenza, non potremo garantirVi nè la registrazione al Sito nè i Servizi dell’art. 2.A).
U odsustvu tih podataka, ne mozemo Vam garantovati ni registraciju vebsajta ni usluge kao pod clanu 2.A.
Mozete odluciti da ne podelite vase podatke ili da ne dozvolite mogucnost upravljanja Vasih podatka. U svakom slucaju imacete pravo na usluge kao po clanu 2.A).

9. PRAVO ZAINTERESOVANIH

Vi kao zainteresovana osoba,imate pravo kao pod clanu 7 Codice Privacy i clanu15 GDPR sledece:

- I) da dobije potvrdu dali su vasi podaci su prisutni na vebsajtu, iao se niste registrovali, i da vam ti podacu budu shvatljivi;

- II) da Vam se daju indikacije o:
a) izvoru tih podataka;
b) svrhu i modalitetima podataka;
c) logici koja je uzeta u obzir za upravljanje tih podataka preko elektronskih aparata;
d) podacima vlasnika, odgovornih osoba ili predstavnika kao po clanu 5, comma 2 Codice Privacy i clanu 3, comma 1, GDPR;
e) osoboma kojima licni podaci mogu se preneti na drzavnoj teritoriji;

- III) dobiti:
a) azuriranje,ispravljanje ili integracija podataka;
b) brisannje,promena u anonimnoj formi o bloranje podataka zbog ugrozavanja zakona , u to su ukljuceni podaci cija konservacija nije zakonski obavezna;
c) potvrdjivanje da sve ono sto sadrzi clan je prenesono osoboma, ciji su podaci preneti, osim slucaju u kojem to nije moguce jer zahteva veliku kolicinu vremena, koja prelazi zasticeno pravo;

- IV) delimicno ili potpuno se suprodstaviti:
a) zbog legitimnog razloga, koji je relevantan za svrhu sakupljanja podataka;
b) za upravljanje podataka u svrhu reklama ili direktne prodaje uz koriscenje automatizovanih sredstva bez podrske telefonskih operatora;
Sto se tice mogucnosti suprostavnjanja zainteresovanog, kao sto je obanjesnjenjo u predhodnoj tacki b), isti ima mogucnost da se delimicno suprodstavi;


Ove applicabili, avete altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (Diritto di rettifica, diritto all’oblio, diritto di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione), nonchè il diritto di reclamo all’Autorità Garante.

10. MODALITET PRAVA ZAINTERESOVANIH

Svakog momenta mozete da se suprodstavite na sledeci nacin:

- poslati preporuceno pismo vlasniku na adresu ovog vebsajta;
- poslati email na sledecu adresu info@siwafigli.com

11. MALOLETNICI

Ovaj vebsaj nije napravljen za osobe koje imaju manje od 18 godina i vlasnik ne prihvata namerno licne informacije maloletnika.
U slucaju da informacije maloletnika slucajno budu registrovane, vlasnik ce ih odmah, po zahtevu korisnika, obrisati.

12. VLASNIK I ODGOVORNA LICA

Vlasni /odgovorna lica (kao odredjeno po clanovima. 4, 24, 28 del Reg. UE 2016/679) je firma Siwa & Figli (ai sensi degli artt. 4, 24, 28 del Reg. UE 2016/679)sa sedistem u ul. G. Marcora 23 CAP 60022 Castelfidardo (An) -ITALIJA-. Lista odgovornih luca je sacuvana na sedistu firme i vlasnika podataka.

13. PROMENA INFORMATIVNOG LISTA

Ovaj informativni list moze biti promenjen.
Savetujemo Vam da regularno proverite informativu i da se uputite na najnoviju verziju.

DALJNI POLICY I SPORAZUMI

Sporazum o privatnosti za sve informacije od strane klijenata i korisnika sajta.

Vlasnik ovim izjavljuje da je svestan, da pri radnim relacijama sa klijentima, iako su besplatne, moze doci u kotakt sa licnim podacima zainteresovanih i obavezuje se da ih tretira na nacin, kojim se zakonski odredilo kao sto je napisano na informativnom listu.

COPYRIGHT TEKSTA I SADRZAJA

Grafika, layout, tekstovi, video i kodovi ovog vebsajta ne mogu biti kopirani, ni delimocno na ostale vebsajtove, mailing liste, newsletter, cd ili novine, bez autorizacije vlasnika, iako su u besplatne svrhe.

LINK POLICY

Autorizacija, i da se stavi link na ovaj vebsajt, mora se pismeno poslati na adresu firme ili preko emaila i bez pismene autorizacije ili odobrenja.
Cutanje ne daje nikakvo pravo ili odobrenje.
Brendovi citirani na ovom vebsajtu ili programi su esklusivno vlasnistvo firme Siwa & Figli.

COOKIES POLICY I STATISTICKI PODACI

Kolacici su male porcije teksta koji korisnici salju njihovim kompjuterima/terminalima, gde su sacuvani i koji se prenose istim vebsajtovima kada sledeci put udjete na iste vebsajtove.
Kolacici se koriste za razlicite svrhe, imaju razlicite karakteristike i mogu se koristiti od strane vlasnika vebsajta, ciji se sajt poseciva ili od strane trecih lica.

DA BI DOBILI VISE INFORMACIJA O KOLACICIMA I USLIGAMA POSETITE OVU STRANICU. KLIKNI I IDI NA STRANICUM O COOKIES .

>