Via G. Marcora n.23 – ITALIA


(+39) 071-7821294

100% Italian luxury accordions
Marche Eccellenza Artigiana

Pravila o privatnosti

Zastita licnih podatakaReg. (UE) 2016/79 “Opsta zastita licnih podataka” (GDPR)

Vlasnik rukovanja o podacima

Vlasnik rukovanja podacima je firma SIWA & FIGLI sa sedistem u ul. G. Marcora n.23 - 60022 Castelfidardo (AN)

Izvor podataka

Prikupljanje podataka sa nase strane vrsi zainteresovano lice,kojim se izdaje informativa, i po potrebi,  se trazi eksplicitno odobrenje za rukovanje podacima.

Svrha

Svrhe za koje firma SIWA & FIGLI moze da rukovodi licnim podacima klijentima su sledece:

–        Rukovanje narudzbinama

–        Rukovanje plcanju

–        Direktni marketing preko tradicionalne poste, elektronske poste ili telefona.

Rukovanje podacima i komunikacija trecim licima

Rukovanje podataka se radi preko manualnih ili elektronskih metoda  licni podaci su sacuvani u elektronskoj bazi podataka ili na papiru.

Podaci nece se prenositi trecim licima osim u slucaju kompanija koje se bave transport i koje su dobile nalog da isporuce Vasu narudzbinu i za inspekcijske organe.

Koriscenje podataka za svrhe marketinga

Podaci koji klijent pruza u trenutku kupovine, mogu se upotrebiti za slanje informativnog i promocionalnog materijala kupjjenih produkta na Vasu adresu boravka ili na email.

Klijent je dao svoje odobrenje za koriscenje telefonskog broja koji je ostavio po kupovini,i moze biti kontaktiran za promocije ili azuriranje omiljene kategorije produkta.

Prigovor protiv rukovanja licnim podacima za svrhe marketinga, klijent moze kontaktirati firmu SIWA & FIGLI preko sledece adrese info@siwafigli.comili putem telefona (+39)071-7821294

Cuvanje podataka

Licni podaci su sacuvani u arhivi tokom perioda od 10 godina, u saglasnosti sa nacionalnom zakonu, principama aministracije i racunovodsa.

Licni podaci su sacuvani u arhivi za svrhe direktnog marketinga ne vise od 5 godina.

Ostvarivanje licnih prava

Klijent moze da ostvari sopstvena prava koja su garantovana novim normama u materiji zatite licnih podataka (artt. da 15 a 22 del Regolamento UE2016/79) preko sledece elektronske adrese info@siwafigli.com